BCTC 2023 SJF - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 322 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 36,25% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 13,5%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể, lên đến 1.231,03%, trong đó chi phí lãi vay giảm nhẹ 1,65%.
  • Số dư vay của công ty tăng 24,95%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 792 tỷ đồng.
  • Trong năm, vòng quay hàng tồn kho tăng lên 3.92 so với năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 0.18.
  • Chi phí bán hàng giảm mạnh 82,88% và chi phí quản lý tăng đến 297,49%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây