BCTC 2023 SRA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 62% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhanh hơn 51,31%.
  • Trên phần cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động mạnh nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 78,96% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 432 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 9,54% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng 28,25%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây