BCTC 2023 ST8 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm mạnh 96,12% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 88,67%.
  • Trên phần cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, đạt 100%.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 98,9% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 257 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây