BCTC 2023 STW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 41,45% so với cùng kỳ, đạt 51 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 3,65% trong quý này, đồng thời giá vốn giảm chậm hơn 5,11%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, lên đến 5,78%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 14,64% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 159 tỷ đồng.
  • Trong năm nay, vòng quay hàng tồn kho giảm xuống còn 9.9 so với 11.35 năm trước, và vòng quay các khoản phải thu cũng giảm từ 14.97 xuống còn 14.35.
  • Chi phí bán hàng tăng 8,37% và chi phí quản lý tăng 12,81% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây