BCTC 2023 TCW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 9,82% so với cùng kỳ, đạt 89 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 0,15%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 1,7%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 0,7%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 5,14%.
  • Chi phí tài chính giảm 45,95%, trong đó chi phí lãi vay giảm 43,39%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 200 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 139.01 xuống còn 105.32, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 7.17 lên 7.94.
  • Chi phí bán hàng tăng 18,32%, chi phí quản lý tăng 8,76%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây