BCTC 2023 TDN - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 103 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 4,95%, trong khi giá vốn tăng 2,79%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, kéo theo lợi nhuận gộp tăng 39,81%.
  • Chi phí tài chính tăng 5,65%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,65%.
  • Số dư vay giảm 29,07%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 294 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 38.58 xuống 36.69, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 6.27 xuống 5.73.
  • Chi phí bán hàng tăng 71,43%, chi phí quản lý tăng 12,21%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây