BCTC 2023 THU - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 24,41% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 4,92% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng tăng nhưng chỉ 3,28%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh đến 67,04%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, dẫn đến giảm số dư vay 21,23%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 33 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây