BCTC 2023 TIE - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 46 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 89,03%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 19,94%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 96 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 72,57%, trong khi chi phí quản lý tăng 60,91%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây