BCTC 2023 TNB - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 27,34% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 28,43%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu giảm do chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 28,06%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 9,07%.
  • Chi phí tài chính giảm 2,71%, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,05%.
  • Số dư vay tăng 5,36%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 145 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 29,17% và chi phí quản lý giảm 4,77%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây