Doanh nghiệp thép đầu tiên chốt phương án không chia cổ tức năm 2023, 2024

CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL (Mã TNB - UPCoM) - doanh nghiệp thành viên của Thép Việt Nam (Mã TVN) - công bố biên bản Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch doanh thu 1.477 tỷ đồng và lãi sau thuế 2,4 tỷ.

Trước đó, Thép Nhà Bè kết thúc năm 2023 với doanh thu 1.447 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 1,8 tỷ, đều thấp hơn kế hoạch vừa được phê duyệt.

Được biết, đến cuối năm 2023, TNB có tổng tài sản gần 409 tỷ đồng; nợ phải trả hơn 228 tỷ và vốn chủ sở hữu 180 tỷ (bao gồm gần 7,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Với dự báo thị trường thép có nhiều biến động, kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều khó nhăn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của ngành thép, TNB đã thông qua phương án không chia cổ tức năm 2023 và 2024.

Được biết, lần gần nhất Thép Nhà Bè thực hiện chia cổ tức là cuối tháng 9/2022 (trả cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 6,5%). Những năm trước đó, công ty cũng duy trì mức cổ tức bằng tiền từ 5-10%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn