BCTC 2023 TTL - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 24 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,46% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 9,12.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 125,27%.
  • Chi phí tài chính tăng 60,01%, trong đó chi phí lãi vay tăng 58,95%.
  • Số dư vay tăng 16,96%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 419 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 3.8 xuống còn 2.3, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 1.34 xuống còn 1.26.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây