BCTC 2023 TTN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 33 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 6,33% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 7,18%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, 34,58%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 3,2%.
  • Chi phí tài chính giảm mạnh 87,28%, trong đó chi phí lãi vay giảm 88,45% do công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 367 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 2.74, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 2.57.
  • Chi phí bán hàng tăng 7,04% và chi phí quản lý tăng 6,31% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây