BCTC 2023 TTP - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 153 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 10,19% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 16,84.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 18,68%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 71,47%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 150 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 6.04, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 4.82.
  • Chi phí bán hàng giảm 9,18% và chi phí quản lý tăng 3,01%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây