BCTC 2023 TVA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 24,47% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 20,56%.
  • Chi phí tài chính tăng 72,79%, trong đó chi phí lãi vay tăng 73,73%.
  • Số dư vay của công ty tăng 18,84%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 63 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 22,59% và chi phí quản lý giảm 44,82%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây