BCTC 2023 TVH - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 27 tỷ đồng, tăng 10,73% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 8,51% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 12,96%.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 40 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây