BCTC 2023 UPC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 14 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 4,43% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 6,18%.
  • Chi phí tài chính giảm 27,37%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 27,37%.
  • Số dư vay tăng 3,74% do công ty đã vay thêm.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 34 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây