BCTC 2023 USC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 32,75% và giá vốn giảm nhanh hơn 31,73%.
  • Chi phí tài chính giảm 30,84%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 30,84%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 12,06%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 55 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây