BCTC 2023 USD - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 4,35% so với cùng kỳ, đạt 19 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 3,11%, trong khi giá vốn tăng 1,89%.
  • Chi phí tài chính tăng 62,02%, trong đó chi phí lãi vay tăng 30,23%.
  • Số dư vay giảm 6,65% sau khi công ty trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 56 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 50,46%, chi phí quản lý tăng 2,88%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây