BCTC 2023 V11 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính của công ty giảm 1,77% trong kỳ này, đặc biệt là chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 84 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây