BCTC 2023 VCR - Một năm đi lùi, công ty lỗ 287 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 82,17%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 82,59%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể, đạt 40.009,67%, trong đó chi phí lãi vay giảm hoàn toàn.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 20%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 2.100 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm hoàn toàn, chi phí quản lý giảm nhẹ 0,04%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây