BCTC 2023 VE1 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 41,91% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 37,69%.
  • Chi phí nguyên vật liệu đã tăng mạnh nhất trong năm, đạt 577,42%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 91,23% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 60 tỷ đồng.
  • Trong khi đó, vòng quay hàng tồn kho giảm xuống 4.6 từ 5.69 năm trước, và vòng quay các khoản phải thu tăng lên 0.73 từ 0.37.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây