BCTC 2023 VE3 - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 7 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 23,74% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 26,36%.
  • Trọng tâm của cơ cấu chi phí sản xuất chủ yếu là sự biến động của chi phí nguyên vật liệu, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến tăng lợi nhuận gộp lên 17,49% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 49,33%, trong đó chi phí lãi vay tăng 51,13%.
  • Công ty đã tăng số dư vay lên 36,8% so với cùng kỳ, trong khi vốn điều lệ duy trì ở mức 13 tỷ đồng.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây