BCTC 2023 VIH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,28% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 8,11%.
  • Chi phí tài chính tăng 32,2%, trong đó chi phí lãi vay tăng 35,05%.
  • Số dư vay giảm 3,59% sau khi công ty đã trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 56 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 117,85% trong khi chi phí quản lý giảm 10,94%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây