BCTC 2023 VIR - Một năm đi lùi, công ty lỗ 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 20,9% trong kỳ này, đồng thời giá vốn tăng nhanh hơn 9,89%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 82 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây