BCTC 2023 VMD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 28 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 49,9% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 50,13%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 98,46%.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 47,09%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 154 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 5,46, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 2,71.
  • Chi phí bán hàng giảm 53,4% và chi phí quản lý giảm 36,76%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây