BCTC 2023 VNG - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 27,32% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 19,98% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 16,67%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính biến động nhiều nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 26,82%.
  • Chi phí tài chính tăng 49,31%, trong đó chi phí lãi vay tăng 56,23%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 68,84%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 973 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm xuống 50.91 từ 53.74, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng lên 1.08 từ 0.96.
  • Chi phí bán hàng tăng 2,41% và chi phí quản lý tăng 11,63% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây