BCTC 2023 VSE - Một năm đi lùi, công ty lỗ 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 10,81% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 9,82 so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 89 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây