BCTC 2023 VSG - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 38 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 47,29%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 59,34%.
  • Chi phí tài chính tăng 6,56%, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,12%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 7,08%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 110 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây