BCTC 2023 VTK - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 26 tỷ đồng, tăng 25,76% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 31,41%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 38,62%.
  • Vốn điều lệ của công ty cũng đã tăng 90,19%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây