BCTC Quý 1/2024 APG - Khởi đầu kém sắc hơn năm trước , lợi nhuận đạt 6,25 tỷ đồng giảm 85,28% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán APG vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Doanh thu hoạt động đạt 30,2 tỷ đồng, giảm 39,81%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 74,86 tỷ đồng, giảm 1,92%.
  • Chi phí quản lý tăng 34,72%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,25 tỷ đồng, giảm 85,28%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 17-04-2024 là 14.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây