BCTC Quý 1/2024 CEN - Cập nhật kết quả kinh doanh.

  • Công ty cổ phần CENCON Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đã đóng cửa vào ngày 10-05-2024 ở mức 2.800 VND/cổ phiếu.
  • Báo cáo tài chính cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trong doanh thu và lợi nhuận của công ty.
  • Ngoài ra, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của CENCON cũng được thể hiện rõ trong báo cáo.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây