BCTC Quý 1/2024 GDA - Cập nhật kết quả kinh doanh.

  • CTCP Tôn Đông Á vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đã đóng cửa ở mức 22.000 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.
  • Báo cáo tài chính cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý về doanh thu và lợi nhuận của công ty.
  • Đồng thời, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của CTCP Tôn Đông Á cũng được thể hiện rõ trong báo cáo.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây