BCTC Quý 1/2024 HAC - Khởi đầu mạnh mẽ, lợi nhuận Q1 đạt 11,78 tỷ đồng, tăng 78,97% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Trong đó, doanh thu hoạt động đạt 25,18 tỷ đồng, tăng 36,14%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 109,01 tỷ đồng, tăng 18,02%.
  • Chi phí quản lý tăng 23,74%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,78 tỷ đồng, tăng 78,97%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 22-04-2024 là 13.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây