BCTC Quý 1/2024 STH - Cập nhật kết quả kinh doanh.

  • CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa vào ngày 23-04-2024 ở mức 8.500 VND/cổ phiếu.
  • Báo cáo tài chính cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trong doanh thu và lợi nhuận của công ty.
  • Đồng thời, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của CTCP Phát hành Sách Thái Nguyên cũng được công bố trong báo cáo.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây