BCTC Quý 1/2024 VBB - Lợi nhuận đạt 57,44 tỷ đồng giảm 63,56% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024.0 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.
Thu nhập lãi thuần quý 1/2024 đạt 449,99 tỷ đồng, giảm 6,13% so với cùng kỳ, nhờ cho vay tăng trưởng tăng 32,47% so với cùng kỳ và NIM đạt 1,35%.
Tổng thu nhập hoạt động đạt 513,58 tỷ đồng, giảm 5,75% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 57,44 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 63,56% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 11.100 VND/cổ phiếu.

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây