BCTC Quý 2/2023 BMV - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 1,41 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 13,59% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,88%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 45,65% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,25% và chi phí bán hàng tăng 41,88% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,41 tỷ đồng, tăng 171,66% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 324,82 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,54 tỷ đồng, tăng 48,01% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 94,83% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 355,86%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 208,98 tỷ đồng, tăng 208,42% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 291,5 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty cũng duy trì vốn điều lệ ở mức 242 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây