BCTC Quý 2/2023 CLM - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 58,08 tỷ đồng, giảm 78,81% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 37,81% và giá vốn giảm 34,64% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 73,26% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18,46% và chi phí bán hàng giảm 76,73% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 58,08 tỷ đồng, giảm 78,81% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 9.234,93 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 79,02 tỷ đồng, giảm 72,21% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 43,22% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng 176,84% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 582,49 tỷ đồng, tăng 226,9% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 150,22 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 110 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 58.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây