BCTC Quý 2/2023 CTT - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 2,39% so với cùng kỳ, lãi 3,13 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 16,16% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,43%.
  • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 10,66% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,67% và chi phí bán hàng giảm đáng kể, 83,68% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,13 tỷ đồng, tăng 2,39% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 1.079 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 5,73 tỷ đồng, tăng 4,82% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 31,65% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 31,65%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 135,96 tỷ đồng, giảm 31,83% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 600,67 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 46,97 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 25-07-2023 là 19.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây