BCTC Quý 2/2023 MIE - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 1,62 tỷ đồng.

 • Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 14,47% và giá vốn giảm 18,3% so với cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 22,51% so với cùng kỳ.
 • Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,61% và chi phí bán hàng tăng 16,42% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,62 tỷ đồng, tăng 182,93% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 574,15 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,11 tỷ đồng, tăng 219,72% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 38,46% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 35,45% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 438,1 tỷ đồng, giảm 5,45% so với đầu năm.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.097,51 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.418,63 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây