BCTC Quý 2/2023 PVY - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 35,68 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần đã tăng 158,63% và giá vốn tăng 129,1% so với cùng kỳ.
  • Nhờ đó, lợi nhuận gộp cũng tăng 122,47% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt âm 13,63 tỷ đồng, tăng 40,39% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 238,55 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 35,68 tỷ đồng, tăng 29,21% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 9,99% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,23%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 614,88 tỷ đồng, tăng 0,98% so với đầu năm.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.359,97 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 594,9 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây