BCTC Quý 2/2023 SED - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 36,19% so với cùng kỳ, lãi 16,53 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 25,23% và giá vốn tăng 24,38% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 28,07% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 47,11% và chi phí bán hàng tăng 21,69% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 16,53 tỷ đồng, tăng 36,19% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 522,41 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 21,16 tỷ đồng, tăng 23,46% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 52,19% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 70,31% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 108,94 tỷ đồng, tăng 79,6% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 79,91 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 100 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 18.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây