BCTC Quý 2/2023 SQC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,34 tỷ đồng

  • Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 9,96% và giá vốn giảm 12,2% so với cùng kỳ.
  • Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng đến 257,45% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,15 tỷ đồng, tăng 91,65% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 0,69 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 0,34 tỷ đồng, tăng 82,25% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 19,7 tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu năm.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định và vốn điều lệ ở mức 1.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 17-07-2023 là 13.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây