BCTC Quý 2/2023 TTS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 7,31 tỷ đồng

 • Công ty cổ phần Cán Thép Thái Trung vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 62,75% và giá vốn giảm 62,77% so với cùng kỳ.
 • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 60,04% so với cùng kỳ.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,74% và chi phí bán hàng giảm 47,49% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 10,33 tỷ đồng, giảm 217,68% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 1.923,29 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 7,31 tỷ đồng, giảm 783,53% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính trong quý 2/2023 tăng 6,78% so với cùng kỳ.
 • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 6,69% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 424,59 tỷ đồng, giảm 3,03% so với đầu năm.
 • Trong hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.258,97 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 508 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây