BCTC Quý 2/2023 TTT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,42 tỷ đồng, giảm 75,71% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 1,62% và giá vốn tăng 33,31% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã dẫn đến sự giảm lợi nhuận gộp lên đến 111,43% so với cùng kỳ.
  • Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,9% và chi phí bán hàng tăng 189,81% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3,42 tỷ đồng, giảm 75,71% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 97,61 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 24,93 tỷ đồng, giảm 2,92% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 322,97 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 45,7 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 38.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây