BCTC 2023 TTT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 24 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,51% trong quý này, đồng thời giá vốn tăng nhanh hơn 12,46%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động mạnh nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 39,24%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 46 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 37,16%, trong khi chi phí quản lý tăng 4,75%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây