BCTC Quý 2/2023 VTA - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,2 tỷ đồng

 • Công ty cổ phần Vitaly vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 48,64% và giá vốn giảm 38,34% so với cùng kỳ.
 • Kết quả là lợi nhuận gộp giảm 124,15% so với cùng kỳ.
 • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,45% và chi phí bán hàng giảm 48,52% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 9,02 tỷ đồng, giảm 379,2% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 90,41 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 13,2 tỷ đồng, giảm 410,87% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính của công ty tăng 106,38% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 98,44%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 53,29 tỷ đồng, tăng 2,18% so với đầu năm.
 • Trong hoạt động đầu tư, công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 317,25 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty cũng giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 80 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 21-07-2023 là 4.300 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây