BCTC Quý 3/2023 AAV - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 11,92 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 99,56%, giá vốn giảm 99,73%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,79%, trong khi chi phí bán hàng tăng 109,28%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 3,94 tỷ đồng, giảm 266,59%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 94,95%, trong đó chi phí lãi vay giảm 94,95%.
  • Công ty giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 48,26 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 689,88 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 27-10-2023 là 4.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây