BCTC Quý 3/2023 ARM - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,8 lần so với cùng kỳ, đạt 2,18 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 9,87%, giá vốn giảm 15,49%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,73%, trong khi chi phí bán hàng tăng 1,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,18 tỷ đồng, tăng 283,28%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 17,24%, trong đó chi phí lãi vay giảm 31,5%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 39,65 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 31,11 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây