BCTC Quý 3/2023 BTH - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,39 tỷ đồng.

  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,39 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 131,7% so với cùng kỳ.
  • Trong thời gian này, chi phí tài chính của công ty tăng đáng kể, đạt 5.880,22%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5.807,5% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 0,75 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 250 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây