BCTC Quý 3/2023 CC4 - Lợi nhuận quý 3 gấp 7,9 lần so với cùng kỳ, đạt 7,21 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 724,57%, trong khi giá vốn tăng 782,85%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,21 tỷ đồng, tăng 790,62%.
  • Chi phí tài chính tăng 252,27%, trong đó chi phí lãi vay tăng 265,42%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 398,42 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 640 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây